Prečo je možné stratiť moje svadobné video?

Svadobný deň je jedinečný, nie je možné ho zopakovať taký, aký bol. Nie je možné ho ani napodobniť – v skutočnosti ho prežijete iba raz. Našou úlohou je vám tento zážitok priblížiť, umožniť ho znova zažiť prostredníctvom filmu – svadobného videa. Tak ako všetci na svadobnom dni, aj my máme šancu tento deň zachytiť iba raz a rokmi sme sa naučili to robiť lepšie a lepšie. Tým redukujeme pravdepodobnosť ľudskej chyby, avšak, môže nastať tá menej pravdepodobná – chyba technického vybavenia.

Ako zlyháva technické vybavenie?

V 21. storočí máme k dispozícií kedysi nevídané nástroje. Tisícky kníh, piesní a filmov sa nám zmestia do malej kartičky, ktorá zaberá asi desatinu plochy dlane. Pri točení na tieto pamäťové karty, však, tiež môže dôjsť k zlyhaniu, čím by sme časť (alebo aj všetko) dát stratili.

Preto k točeniu svadobného dňa pristupujeme zodpovedne a už pri točení automaticky vytvárame na každej kamere záznam súčasne na dve pamäťové karty, čím zmenšujeme pravdepodobnosť, že dôjde k problémom s pamäťovou kartou. Práve vďaka tomuto prístupu sa nám ešte nestalo, že by sme nedoručili, či stratili nejakú časť vášho zachyteného svadobného príbehu.

Stratil/a som svadobné video už po odovzdaní, čo môžem robiť?

Nespoliehame sa len na zálohu pamäťových kariet. Už po svadobnom dni zálohujeme natočené video na tri rôzne miesta. Po dokončení a odovzdaní vášho svadobného videa archívujeme aj dokončené videá, práve pre takýto prípad. Ak z nejakého dôvodu video stratíte, máte istotu, že si ho znova môžete pozrieť, keďže si ho vždy uchovávame.

Nečakané udalosti počas svadobného dňa nás naučili byť stále pozorní, stále sa obzerať a neprísť o dôležitú časť príbehu. Tam to, samozrejme, nekončí a staráme sa aj o to, aby sme vám aj napriek technickým problémom vaše video doručili bez jediného problému.